Privacy Statement & Disclaimer

versie 01-2022
Privacy statement

Wat doen we met  uw persoonsgegevens?
Avant Medical kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld omdat u die heeft opgegeven via een webformulier, die in een email aan ons heeft gezet, die uw in een brief heeft aangegeven of die telefonisch aan ons heeft verstrekt:

 • voornaam, achternaam en b.v. functie
 • adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad, land)
 • bedrijfsinformatie (b.v. instelling, afdeling, etc)
 • email adressen
 • telefoonnummer(s)
 • IP adres

Avant Medical verwerkt deze persoonsgegevens om een aantal redenen:

 • contact met u op te nemen  en onderhouden
 • om facturen aan u te sturen en uw facturen te betalen
 • de onderling overeengekomen diensten en services te kunnen leveren

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer het nodig is voor de hierboven genoemde redenen of als er een wettelijke plicht bestaat om dit te doen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Indien u geen zakelijke relatie (meer) met ons heeft, bijvoorbeeld  omdat wij geen diensten meer aan u leveren of omgekeerd, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens, tenzij anders overeengekomen, na vijf jaar. Voor bepaalde  gegevens (zoals die nodig zijn voor de financiële administratie) bestaat een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Avant Medical geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat doen wij met bezoekersstatistieken van onze website?
Wij verzamelen géén cookies. Uitsluitend algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en een aantal gegevens die uw browser meestuurt. Wij verzamelen deze gegevens om analyses te maken van het bezoek- en klikgedrag op deze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en onze systemen beter  kunnen beveiligen.

Wij wijzen u erop dat, naast de hierboven genoemde algemene gegevens, externe websites welke u aanklikt via de website van Avant-Medical, eventueel wel data verzamelen. Websites hebben allen een eigen privacy beleid. U kunt op die website / diensten  klikken om hier meer over te weten te komen.

Hoe beveiligen  jullie mijn gegevens?
Avant Medical beveiligt uw persoonsgegevens op verschillende wijzen om tegen te gaan dat er misbruik van wordt gemaakt, dat onbevoegden er toegang tot krijgen of dat uw persoonsgegevens op andere  wijze openbaar worden gemaakt. Wij hebben, onder andere,  de volgende maatregelen genomen:

 • Het websiteverkeer is beveiligd via SSL
 • Alleen toegang tot bezoekersstatistieken en persoonsgegevens voor ons personeel dat ermee  moet werken

Als u meer informatie wenst hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, dan kunt u altijd een verzoek sturen naar info@avant-medical.com.

Wat kunt u zelf doen?
Wees voorzichtig met uw persoonsgegevens en stuur ons alleen de gegevens die wij ook nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens.  Dit geldt ook voor het doorsturen van persoonsgegevens van derden.

Wat zijn mijn rechten? Hoe kan ik inzien of wijzigen wat jullie verwerken?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren  of te verwijderen. Als u dit wilt kunt een verzoek tot inzage, correctie  of verwijdering sturen naar info@avant-medical.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wat moet ik doen bij vermoeden van misbruik?
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in de verkeerde  handen zijn gevallen of dat ze oneigenlijk gebruikt worden, neem dan contact  op met ons door te mailen naar info@avant-medical.com of indien het een serieuze en dringende inbreuk betreft  door te bellen naar ons algemene telefoonnummer (vermeld op www.avant-medical.com).

Disclaimer

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld gelinkte pagina’s, video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
De ingesloten inhoud is op het moment dat de link werd gemaakt gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Constante controle van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding. In het geval dat we op de hoogte zijn van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten
Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, video’s, geluiden en andere inhoud op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten behoren exclusief toe aan Avant Medical of haar leveranciers. De inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Avant Medical niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Houd er rekening mee dat de afbeeldingen op de websites onderhevig kunnen zijn aan het auteursrecht van derden.

Handelsmerkrechten
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken en merknamen op deze website beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, typeaanduidingen, logo’s en emblemen. Deze kunnen onderhevig zijn aan het copyright van derden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website en de aangeboden informatie zijn zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig bijgewerkt. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de actualiteit, juistheid en nauwkeurigheid van de daarin opgenomen informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten, voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove schuld. Avant Medical behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of toevoegingen aan te brengen.

Avant Medical is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, omschrijvingen van diagnostiek, behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Avant Medical sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie of diensten die via deze website worden aangeboden. Eventuele vragen over uw gezondheid dient u met uw eigen arts te bespreken.

Extra informatie
Neem contact met ons op via info@avant-medical.com indien u meer informatie wenst..